Programi podsticanja preduzetništva Ministarstva privrede koju sprovodi Fond za razvoj za 2021 godinu

U okviru ovog teksta više ćemo se osvrnuti i dati konkretna praktična razjašnjenja određnih pitanja sa kojima se preduzetnici susreću u praksi i skrenuti pažnju na bitne stvari konkursa kako bi se ista lakše razumela, pripremili se za konkurs i na kraju ostvarili svoj cilj.