javne nabavke

Novi zakon o javnim nabavkama

Republika Srbija je načinila prvi korak u regulisanju javnih nabavki 2002. godine kada je stupio na snagu prvi zakon o javnim nabavkama. Potom je usledilo usvajanje zakona iz 2008., 2012. i 2015 godine. U posebnom delu regulisana je zaštita prava u postupcima javnih nabavki i postupak koji vodi Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Kroz postupak javne nabavke obezbeđuju se potrebna dobra i usluge neophodna za funkcionisanje države i njenih organa.