BESPOVRATNI PODSTICAJI

BESPOVRATNI PODSTICAJI SA CILJEM PRIVLAČENJA DIREKTINIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA I INOVACIJU U INDUSTRIJSKIM OBLASTIMA SA VISOKOM DODATOM VREDNOŠĆU

Sektor proizvodanje hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja električne opreme, proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, proizvodnja motornih vozila, prikolica, i poluprikolica, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i druge u skladu sa Uredbom

Prigovor zastarelosti duga

Koliki je rok zastarelosti?
Kako da dužnik iskoristi svoje pravo na zastarelost duga, prigovor zastarelosti?
Ovde bih izdvojila nekoliko praktičnih pitanja sa datim odgovorima u vezi zastarelosti duga prema banci, Fondu za razvoj, duga na osnovu računa za mobilni telefon, info stan itd.
Prigovor zastarelosti se ističe u pokrenutom parničnom postupku, ili u pokrenutom izvršnom postupku podnošenjem prigovora na rešenje o izvršenju. Sud po službenoj dužnosti ne vodi računa da li je neko potraživanje zastarelo ili ne.

Izvori finansiranja poslovanja u Republici Srbiji i programi bespovratne pomoći

Koji su to dostupni izvori finansiranja poslovanja u Srbiji?
Svaki start-up, održavnje i razvoj poslovanja svakog privrednika, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bavi otvara pitanja o izvorima finansiranja poslovanja, bilo da se radi o novim investicijama ili pokrivanju troškova.
Pored dobro razrađene poslovne ideje, izvršene analize tržišta, uspostavljenih distibutivnih kanala, radnih kapaciteta, uspešno privredno društvo treba da ima jasan i dobro razrađen plan o korišćenju i povlaćenju povoljnih izvora finansiranja i bespovratnih sredstava.

REPROGRAM PROBLEMATIČNIH KREDITA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, BRISANJE HIPOTEKE I DRUGIH TERETA

Kredit uzet od Fonda za razvoj, start – up, investicioni kredit za kupovinu opreme, TOS gde je dužnik neredovno izmirivao svoje obaveze, a protekao je duži vremenski period nekad i više od deset godina je česta pojava.
Reč je problematičnom, nenaplativom potraživanju. Postoje situacije u kojima Poverilac uglavnom nije preduzimao aktivne radnje u cilju naplate problematičnog potraživanja tj. nije upućivao pozive, opomene ili aktivirao zalogu ( hipoteku ) protiv dužnika.

Ugovorno pravo

Ugovor je izraz saglasnosti volja ugovornih strana koji proizvode dejstvo samo izmedju ugovornih strana i kao takva zakon za stranke.
DOBAR UGOVOR JE KAMEN TEMELJAC SVAKOG PARTNERSKOG ODNOSA.

Zašto Vam je pravni stručnjak od velike važnosti i koristi u postupku zaključivanja bilo koje vrste ugovora, a posebno ugovora koji je osnov vašeg poslovanja. Npr. ugovor o prodaji robe i pružanju usluge, opšta pravila poslovanja itd. Koliko puta ste samo čuli „ jedna mala rečenica u ugovoru me je koštala dosta novca, a nisam je ni primetio“

Kupovina i prodaja nepokretnosti ukoliko ste u inostranstvu

Živite i radite u inostranstvu, niste u mogućnosti da putujete zbog poslovnih ili privatnih obaveza ili pak jednostavno smatrate da je jednostavnije, ekonomičnije i komfornije uraditi određene transakcije u vezi nepokretnosti iz inostranstva bez nepotrebnih putnih troškova troškova smeštaja i boravka u Srbiji, celokupna procedura, provera statusa nepokretnosti, izrada, potpisivanje i overa dokumentacije može da se sprovesti i bez vašeg dolaska i prisustva pred nadležnim državnim organima.

Kupovina nepokretnosti od investitora

U ovom tekstu ćemo pokušati jednostavnim pristupom obraditi pojedina pitanja na koja bi trebalo obratiti pažnju prilikom kupovine stana, poslovnog prostora i/ili garaže, garažnog mesta od investitora i dati korisne informacije, sa stanovišta pravne sigurnosti i pravne zaštite.

Tekst sadrži korisne informacije o tome da li je kupovina nekretnine u postupku izgradnje pravno regulisana, na koji način je regulisana, u kojim fazama i u kojoj meri je kupac pravno zaštićen, te da li postoje rizici kako za kupca tako i za prodavca u postupku kupovine nepokretnosti u izgradnji.

Razvojno preduzetništvo 2021.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte je program dodele bespovratne pomoći i kredita kojim se finansira određeni investicioni projekat namenjen privrednim društvima bez obzira na veličinu privrednog subjekta pod uslovom da imaju objavljene zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojim nije iskazan neto gubitak, kao i da u tekućoj i prethodne dve godine zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć…