overa punomocja

FORMA PUNOMOĆJA, LEGALIZACIJE STRANIH JAVNIH ISPRAVA

Bilo da živite u Srbiji ili inostranstvu veliki broj pravnih poslova i radnji umesto vas može da preduzme lice koje na to ovlastite putem Punomoćja. Da bi Punomoćnik u vaše ime mogao da preduzme određene radnje potreban jevalidan dokument- punomoćje kojim istog ovlašćujete na preduzimanje određenih pravnih radnji u vaše ime i za vaš račun.

BESPOVRATNI PODSTICAJI

BESPOVRATNI PODSTICAJI SA CILJEM PRIVLAČENJA DIREKTINIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA I INOVACIJU U INDUSTRIJSKIM OBLASTIMA SA VISOKOM DODATOM VREDNOŠĆU

Sektor proizvodanje hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja električne opreme, proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, proizvodnja motornih vozila, prikolica, i poluprikolica, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i druge u skladu sa Uredbom

Prigovor zastarelosti duga

Koliki je rok zastarelosti?
Kako da dužnik iskoristi svoje pravo na zastarelost duga, prigovor zastarelosti?
Ovde bih izdvojila nekoliko praktičnih pitanja sa datim odgovorima u vezi zastarelosti duga prema banci, Fondu za razvoj, duga na osnovu računa za mobilni telefon, info stan itd.
Prigovor zastarelosti se ističe u pokrenutom parničnom postupku, ili u pokrenutom izvršnom postupku podnošenjem prigovora na rešenje o izvršenju. Sud po službenoj dužnosti ne vodi računa da li je neko potraživanje zastarelo ili ne.

Izvori finansiranja poslovanja u Republici Srbiji i programi bespovratne pomoći

Koji su to dostupni izvori finansiranja poslovanja u Srbiji?
Svaki start-up, održavnje i razvoj poslovanja svakog privrednika, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bavi otvara pitanja o izvorima finansiranja poslovanja, bilo da se radi o novim investicijama ili pokrivanju troškova.
Pored dobro razrađene poslovne ideje, izvršene analize tržišta, uspostavljenih distibutivnih kanala, radnih kapaciteta, uspešno privredno društvo treba da ima jasan i dobro razrađen plan o korišćenju i povlaćenju povoljnih izvora finansiranja i bespovratnih sredstava.

REPROGRAM PROBLEMATIČNIH KREDITA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, BRISANJE HIPOTEKE I DRUGIH TERETA

Kredit uzet od Fonda za razvoj, start – up, investicioni kredit za kupovinu opreme, TOS gde je dužnik neredovno izmirivao svoje obaveze, a protekao je duži vremenski period nekad i više od deset godina je česta pojava.
Reč je problematičnom, nenaplativom potraživanju. Postoje situacije u kojima Poverilac uglavnom nije preduzimao aktivne radnje u cilju naplate problematičnog potraživanja tj. nije upućivao pozive, opomene ili aktivirao zalogu ( hipoteku ) protiv dužnika.

Ugovorno pravo

Ugovor je izraz saglasnosti volja ugovornih strana koji proizvode dejstvo samo izmedju ugovornih strana i kao takva zakon za stranke.
DOBAR UGOVOR JE KAMEN TEMELJAC SVAKOG PARTNERSKOG ODNOSA.

Zašto Vam je pravni stručnjak od velike važnosti i koristi u postupku zaključivanja bilo koje vrste ugovora, a posebno ugovora koji je osnov vašeg poslovanja. Npr. ugovor o prodaji robe i pružanju usluge, opšta pravila poslovanja itd. Koliko puta ste samo čuli „ jedna mala rečenica u ugovoru me je koštala dosta novca, a nisam je ni primetio“