naplata novcanih potrazivanja

Naplata novčanih potraživanja

Ukoliko imate novčano potraživanje prema pravnom ili fizičkom licu na osnovu ugovora o izvršenom prometu roba ili usluga ili pak isto proizilazi iz nekog drugog izvora ( naknada prouzrokovane štete utvrđene na osnovu pravnosnažne sudske presude, itd), potraživanje je dospelo, a dužnik neispunjava ili neuredno ispunjava svoje novčane obaveze na raspolaganju vam stoje različiti načini namirenja potraživanja od kojih pre svega treba razlikovati sudske i vansudske postupke namirenja.