bespovratna sredstva

IPARD MERA 3

3 MERA – 2021 GODINA, IPARD PODSTICAJI ZA INVESTICIJU U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

Investicije koje se finansiraju kroz IPARD program odnose se na fizičku imovinu koje se tiče prerade i marketinga, izgradnje i/ili kupovine mašina i opreme uključujući kompjuterske programe koje su date u listi – PRILOG 1