bespovratna sredstva

IPARD MERA 3

ROK za podnošenje zahteva sa poslovnim planom i kompletnom dokumentacijom počinje dana 18.12.2018, a završava se 11.03.2019. godine.

Investicije koje se finansiraju kroz IPARD program odnose se na fizičku imovinu koje se tiče prerade i marketinga, izgradnje i/ili kupovine mašina i opreme uključujući kompjuterske programe koje su date u listi – PRILOG 1