bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva za nabavku opreme i izgradnju

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte je program dodele bespovratne pomoći i kredita kojim se finansira određeni investicioni projekat namenjen privrednim društvima bez obzira na veličinu privrednog subjekta pod uslovom da imaju objavljene zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojim nije iskazan neto gubitak, kao i da u tekućoj i prethodne dve godine nisu primili državnu pomoć i de minimus pomoć čija bi visina zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara.