Likvidacija

Ukoliko je privredno društvo prezaduženo tj nema dovoljno sredstava, niti imovine koja bi se unovčila radi izmirenja potraživanja poverilaca, u tom slučaju se može pokrenuti stečajni postupak podnošenjem predloga za pokretanje stečaja kod mesno nadležnog privrednog suda. Predlog za pokretanje stečajnog postupka može podneti kako stečajni poverilac tako i stečajni dužnik tj. privredno društvo.

Savetovanje investitora u PREGOVORIMA

Sprovođenje ozbiljnog projekta i investicije u praksi podrazumeva uspostavljanje partnerskih odnosa, gde jedna strana obezbeđuje novčana sredstva, druga know – how, prava na zemljištu, mrežu kupaca, distributera, menađment, izlazak na međunarodno tržište itd. Reč je o vrlo složenim i dugoročnim odnosima od kojih zavisi kako početak, tako razvoj i realizacija celokupne investicije.

prenos nepokretnosti saric

Sticanje i raspolaganje nepokretne imovine privrednog društva

Privredno društvo upisom kod Agencije za privredne registre, stiče svojstvo pravnog lica, i kao takvo dobija pravnu sposobnost da u pravnom prometu zaključuje ugovore u svoje ime i za svoj račun, odnosno da stiče prava i obaveze. U cilju obavljanja registrovane privredne delatnosti, privredno društvo zaključuje ugovore iz redovnog poslovanja, a isto tako i ugovore kojima se stiče pokretna i nepokretna imovina potrebna za obavljanje registrovane delatnosti.

Bespovratna sredstva IPARD 7

Nakon objavljivanja dugo očekivanog Pravilnika za Meru 7, dana 21.05.2020. godine, stvoreni su uslovi za raspisivanje konkursa i pripremu Investitora za apliciranje za IPARD podsticajna bespovratna sredstva za projekte u oblasti turizma, odnosno ugostiteljstva. Mera 7 je instrument predpristupne pomoći EU usmeren na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstva i razvoj poslovanja ulaganjem u investicione aktivnosti koje za cilj imaju razvoj ruralnog turizma i ostvarivanje prihoda…

kupovina opreme uz koriscenje bespovratnih sredstava

Kupovina opreme uz korišćenje bespovratnih sredstava

U cilju olakšavanja finansiranja nabavke opreme, jačanje konkurentnosti i unapređenja tehnoloških procesa proizvodnje privrednih društava Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj, Razvojnom agencijom Srbije, odabranim bankama, lizing kućama i drugim finansijskim institucijam sprovodi program finansijske podrške odobravanjem bespovratnih sredstava prilikom kupovine proizvodne opreme, građevinske mehanizacije i mašina.

rezervisani sopstveni udeo

Rezervisani sopstveni udeo

U decembru 2019 godine, donete su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS 91/2019).

Najznačajnije izmene zakona stupaju na snagu 1.aprila 2020. godine. Zakonske izmene se odnose na uvođenje potpuno novog pravnog instituta, koji se odnosi na društva sa ograničenom odgovornošću ( doo ).

Novi pravni institut je – rezervisani sopstveni udeo na osnovu koga društvo izdaje finansijski instrument – pravo na sticanje udela.

subvencije start up

SUBVENCIJE ZA START UP 2020

Start-up program je program namenjen početnicima u poslovanju kao jedna vrsta finansijske podrške i podsticaja za pokretanje i unapređenje poslovnih aktivnosti preduzetnika, mikro i malih privrednih društava osnovanih u 2018, 2019 i 2020 godini. Start – up program predviđa dodelu bespovratnih sredstava i kredita za finansiranje određenih investicionih aktivnosti početnika u poslovanju.

bespovratna sredstva

Bespovratna sredstva za nabavku opreme i izgradnju

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte je program dodele bespovratne pomoći i kredita kojim se finansira određeni investicioni projekat namenjen privrednim društvima bez obzira na veličinu privrednog subjekta pod uslovom da imaju objavljene zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojim nije iskazan neto gubitak, kao i da u tekućoj i prethodne dve godine nisu primili državnu pomoć i de minimus pomoć čija bi visina zajedno sa traženim bespovratnim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000,00 dinara.