rezervisani sopstveni udeo

Rezervisani sopstveni udeo

U decembru 2019 godine, donete su izmene i dopune Zakona o privrednim društvima ( Sl.gl.RS 91/2019).

Najznačajnije izmene zakona stupaju na snagu 1.aprila 2020. godine. Zakonske izmene se odnose na uvođenje potpuno novog pravnog instituta, koji se odnosi na društva sa ograničenom odgovornošću ( doo ).

Novi pravni institut je – rezervisani sopstveni udeo na osnovu koga društvo izdaje finansijski instrument – pravo na sticanje udela.