prenos nepokretnosti saric

Sticanje i raspolaganje nepokretne imovine privrednog društva

Privredno društvo upisom kod Agencije za privredne registre, stiče svojstvo pravnog lica, i kao takvo dobija pravnu sposobnost da u pravnom prometu zaključuje ugovore u svoje ime i za svoj račun, odnosno da stiče prava i obaveze. U cilju obavljanja registrovane privredne delatnosti, privredno društvo zaključuje ugovore iz redovnog poslovanja, a isto tako i ugovore kojima se stiče pokretna i nepokretna imovina potrebna za obavljanje registrovane delatnosti.