Likvidacija

Ukoliko je privredno društvo prezaduženo tj nema dovoljno sredstava, niti imovine koja bi se unovčila radi izmirenja potraživanja poverilaca, u tom slučaju se može pokrenuti stečajni postupak podnošenjem predloga za pokretanje stečaja kod mesno nadležnog privrednog suda. Predlog za pokretanje stečajnog postupka može podneti kako stečajni poverilac tako i stečajni dužnik tj. privredno društvo.