Prava i obaveze Nerezidenta u Republici Srbiji sa stanovišta poreskih propisa, PIB nerezidenta, nerezidenti račun u poslovnoj banci.

Imajući u vidu društvena kretanja u prethodnom periodu uslovljena dešavanjima na svetskom i lokalnom nivou, ulazak i boravak znatno povećanog broja stranaca i stanih ulagača sa razlogom otvara pitanja u kojim situacijama postoji obaveza registracije nerezidenata kod Centrale Poreske uprave radi dodeljivanja PIB-a nerezidenta.

Pitanja i odgovori u pogledu upisa prava svojine i drugih stvarnih prava na nepokretnosti kod službe za katastar nepokretnosti

Na ovom tekstu ćemo pokušati da na jednostavan način objasnimo samo neke od mnoštva nedoumica sa kojima se građani i pravna lica susreću kada je u pitanju služba za katastar nepokretnosti, a koje se tiču upisa posebnih delova zgrade ( stana, garaže, stambenih objekta), upisa vlasništva na istim,

Kupovina, prodaja i investiranje u nekretnine u Srbiji za strane državljane

Korak po korak vodič za strance koju planiraju da kupe nepokretnost i investiraju u nepokretnosti u Srbiji.
Kupovina, prodaja i druga raspolaganja nekretninama u Srbiji.
Koji su uslovi, prava i obaveze stranaca u postupku kupovine i prodaje nepokretnosti u Srbiji?
Kako prepoznati i minimizirati potencijalne rizike u realizaciji transakcije vezano za nepokretnost?

Osnivanje i registracija DOO u Srbiji, radne i boravišne dozvole za strance

Najjednostavniji i najekonomičniji način osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću, osnivanje preduzetnika u Srbiji, otvaranje računa u banci, prijava adrese sedišta, regulisanje radnih dozvola, dozvola za boravak stranaca u Srbiji, optimizacija troškova poslovanja, stručna pomoć prilikom izrade biznis plana i apliciranje za državnu pomoć i subvencije.

BESPOVRATNI PODSTICAJI

BESPOVRATNI PODSTICAJI SA CILJEM PRIVLAČENJA DIREKTINIH ULAGANJA U AUTOMATIZACIJU POSTOJEĆIH KAPACITETA I INOVACIJU U INDUSTRIJSKIM OBLASTIMA SA VISOKOM DODATOM VREDNOŠĆU

Sektor proizvodanje hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja električne opreme, proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, proizvodnja motornih vozila, prikolica, i poluprikolica, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i druge u skladu sa Uredbom

Prigovor zastarelosti duga

Koliki je rok zastarelosti?
Kako da dužnik iskoristi svoje pravo na zastarelost duga, prigovor zastarelosti?
Ovde bih izdvojila nekoliko praktičnih pitanja sa datim odgovorima u vezi zastarelosti duga prema banci, Fondu za razvoj, duga na osnovu računa za mobilni telefon, info stan itd.
Prigovor zastarelosti se ističe u pokrenutom parničnom postupku, ili u pokrenutom izvršnom postupku podnošenjem prigovora na rešenje o izvršenju. Sud po službenoj dužnosti ne vodi računa da li je neko potraživanje zastarelo ili ne.

Izvori finansiranja poslovanja u Republici Srbiji i programi bespovratne pomoći

Koji su to dostupni izvori finansiranja poslovanja u Srbiji?
Svaki start-up, održavnje i razvoj poslovanja svakog privrednika, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bavi otvara pitanja o izvorima finansiranja poslovanja, bilo da se radi o novim investicijama ili pokrivanju troškova.
Pored dobro razrađene poslovne ideje, izvršene analize tržišta, uspostavljenih distibutivnih kanala, radnih kapaciteta, uspešno privredno društvo treba da ima jasan i dobro razrađen plan o korišćenju i povlaćenju povoljnih izvora finansiranja i bespovratnih sredstava.

REPROGRAM PROBLEMATIČNIH KREDITA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE, BRISANJE HIPOTEKE I DRUGIH TERETA

Kredit uzet od Fonda za razvoj, start – up, investicioni kredit za kupovinu opreme, TOS gde je dužnik neredovno izmirivao svoje obaveze, a protekao je duži vremenski period nekad i više od deset godina je česta pojava.
Reč je problematičnom, nenaplativom potraživanju. Postoje situacije u kojima Poverilac uglavnom nije preduzimao aktivne radnje u cilju naplate problematičnog potraživanja tj. nije upućivao pozive, opomene ili aktivirao zalogu ( hipoteku ) protiv dužnika.