Kupovina i prodaja nepokretnosti ukoliko ste u inostranstvu

Živite i radite u inostranstvu, niste u mogućnosti da putujete zbog poslovnih ili privatnih obaveza ili pak jednostavno smatrate da je jednostavnije, ekonomičnije i komfornije uraditi određene transakcije u vezi nepokretnosti iz inostranstva bez nepotrebnih putnih troškova troškova smeštaja i boravka u Srbiji, celokupna procedura, provera statusa nepokretnosti, izrada, potpisivanje i overa dokumentacije može da se sprovesti i bez vašeg dolaska i prisustva pred nadležnim državnim organima.

Kupovina nepokretnosti od investitora

U ovom tekstu ćemo pokušati jednostavnim pristupom obraditi pojedina pitanja na koja bi trebalo obratiti pažnju prilikom kupovine stana, poslovnog prostora i/ili garaže, garažnog mesta od investitora i dati korisne informacije, sa stanovišta pravne sigurnosti i pravne zaštite.

Tekst sadrži korisne informacije o tome da li je kupovina nekretnine u postupku izgradnje pravno regulisana, na koji način je regulisana, u kojim fazama i u kojoj meri je kupac pravno zaštićen, te da li postoje rizici kako za kupca tako i za prodavca u postupku kupovine nepokretnosti u izgradnji.

Razvojno preduzetništvo 2021.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte je program dodele bespovratne pomoći i kredita kojim se finansira određeni investicioni projekat namenjen privrednim društvima bez obzira na veličinu privrednog subjekta pod uslovom da imaju objavljene zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojim nije iskazan neto gubitak, kao i da u tekućoj i prethodne dve godine zajedno sa povezanim licima nisu primili državnu pomoć…

Platni promet – Blokada računa

Tekst koristan za privredna društva i preduzetnike bilo da su tek osnovani ili posluju duži niz godina, bez obzira da li su u ulozi poverioca ili u ulozi dužnika. Isti predstavlja kratak sažetak više relevantnih zakonskih propisa koji regulišu materiju platnog prometa, poreskih propisa, prinudnog izvršenja i hartija od vrednosti kroz primenu u praksi.

Likvidacija

Ukoliko je privredno društvo prezaduženo tj nema dovoljno sredstava, niti imovine koja bi se unovčila radi izmirenja potraživanja poverilaca, u tom slučaju se može pokrenuti stečajni postupak podnošenjem predloga za pokretanje stečaja kod mesno nadležnog privrednog suda. Predlog za pokretanje stečajnog postupka može podneti kako stečajni poverilac tako i stečajni dužnik tj. privredno društvo.

Savetovanje investitora u PREGOVORIMA

Sprovođenje ozbiljnog projekta i investicije u praksi podrazumeva uspostavljanje partnerskih odnosa, gde jedna strana obezbeđuje novčana sredstva, druga know – how, prava na zemljištu, mrežu kupaca, distributera, menađment, izlazak na međunarodno tržište itd. Reč je o vrlo složenim i dugoročnim odnosima od kojih zavisi kako početak, tako razvoj i realizacija celokupne investicije.

prenos nepokretnosti saric

Sticanje i raspolaganje nepokretne imovine privrednog društva

Privredno društvo upisom kod Agencije za privredne registre, stiče svojstvo pravnog lica, i kao takvo dobija pravnu sposobnost da u pravnom prometu zaključuje ugovore u svoje ime i za svoj račun, odnosno da stiče prava i obaveze. U cilju obavljanja registrovane privredne delatnosti, privredno društvo zaključuje ugovore iz redovnog poslovanja, a isto tako i ugovore kojima se stiče pokretna i nepokretna imovina potrebna za obavljanje registrovane delatnosti.

Bespovratna sredstva IPARD 7

Nakon objavljivanja dugo očekivanog Pravilnika za Meru 7, dana 21.05.2020. godine, stvoreni su uslovi za raspisivanje konkursa i pripremu Investitora za apliciranje za IPARD podsticajna bespovratna sredstva za projekte u oblasti turizma, odnosno ugostiteljstva. Mera 7 je instrument predpristupne pomoći EU usmeren na diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstva i razvoj poslovanja ulaganjem u investicione aktivnosti koje za cilj imaju razvoj ruralnog turizma i ostvarivanje prihoda…